techcar.sk
techcar.sk
obhliadka a likvidácia poistných škôd
vývoj a správa aplikácie pre správu škodových udalostí viacerých poisťovní
vedenie IT oddelenia
konzultačné a školiace činnosti