nová webstránka, objednávkový a klientský systém športovej akadémie

Vývoj novej webstránky, návrh a vývoj systému pre rezerváciu hodín, kurzov, administrácia objednávok a hodín, klientský a zľavový systém, prepojenie s pokladničným systémom, platby kartou...