gscheat.at
gscheat.at
online creator tričiek rakúskej firmy
PHP/JS stránka podľa zadanej funkčnosti
spracovanie dodanej grafiky
administračný systém pre správu stránky